Colofon/Contact

Wijn en Wijngaard verschijnt elk kwartaal en is een uitgave van:

Uitgeverij CCM
Oude Akerstraat 56
6268 NE Bemelen

ISSN: 2589-4285

Abonnementenadministratie

Een doorlopend jaarabonnement kost € 37,50 incl. btw. Abonnees krijgen bovendien toegang tot het archief met alle voorgaande edities vanaf 2008, met meer dan 40 magazines in PDF-formaat.

De abonnementenadministratie is ondergebracht bij S.P. Abonneeservice. Via de pagina Abonnement kunt u zelf online alle abonnementszaken regelen.

Adverteren

Wijn en Wijngaard is het enige gedrukte Nederlandstalig vakblad voor de wijnbouw. Het verschijnt in Nederland en Vlaanderen, sinds 2018. Wilt u meer weten over onze aantrekkelijke advertentietarieven, bekijk dan de pagina Adverteren.

Onze algemene voorwaarden zijn op te vragen via administratie@wijnenwijngaard.nl.

Redactie

De redactie is bereikbaar via redactie@wijnenwijngaard.nl
Heeft u tips of suggesties, of wilt u meewerken aan een artikel? Laat het ons weten!

Aansprakelijkheid

Uitgeverij CCM besteedt aan de tot standkoming van alle content – zowel in print als op de website – en aan het verrichten van alle overige diensten de uiterste zorg. Desondanks aanvaardt Uitgeverij CCM géén aansprakelijkheid voor:

  • eventuele fouten en onvolkomenheden van Uitgeverij CCM of van door Uitgeverij CCM ingeschakelde auteurs, (eind)redacteurs en/of andere derden;
  • enige vorm van schade – direct of indirect – geleden door, of in verband met, de uitvoering van de overeenkomst;
  • enige vorm van schade – direct of indirect – als gevolg van enig verzuim van Uitgeverij CCM in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst; tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Uitgeverij CCM.