Colofon/Contact

Wijn en Wijngaard verschijnt elk kwartaal en is een uitgave van:

Uitgeverij CCM
Oude Akerstraat 56
6268 NE Bemelen

ISSN: 2589-4285

Redactie

redactie@wijnenwijngaard.nl
Heeft u tips of suggesties? Wilt u meewerken aan een artikel? Laat het ons weten.

Abonnementenadministratie

Kijk Hier:

https://aboland.nl/bladen/Management_Business/wijnenwijngaard/

Voor een directe verwerking van uw vraag of verzoek adviseren wij u naar www.aboland.nl te gaan waar u online uw abonnementszaken eenvoudig kunt regelen. Na verwerking ontvangt u direct een bevestiging.

Via www.aboland.nl kunt u:

 • Abonnementen afsluiten
 • Adresgegevens wijzigen
 • Een niet ontvangen nummer opvragen
 • De verschijningsdatum van het volgende nummer vinden
 • Uw abonneenummer opvragen
 • Uw factuur betalen
 • Een incassomachtiging afgeven
 • Eerdere edities nabestellen
 • Uw abonnement opzeggen

U kunt ook via post, telefoon of e-mail contact opnemen met de klantenservice:

Abonnementenland klantenservice
De Trompet 1739
1967 DB Heemskerk
Tel: 0251 25 79 24
Mail: klantenservice@aboland.nl

Nieuw abonnement

U kunt een abonnement afsluiten via het aanmeldformulier. Een doorlopend jaarabonnement kost € 37,50 incl. btw. Abonnees krijgen bovendien toegang tot het archief met alle voorgaande edities vanaf 2008, met meer dan 40 magazines in PDF-formaat.

Adverteren

Wijn en Wijngaard is het enige gedrukte Nederlandstalig vakblad voor de wijnbouw. Het verschijnt in Nederland en Vlaanderen. Al sinds 2018. Wilt u de aantrekkelijke tarieven weten om te adverteren? Bekijk onze Mediakaart.

Aansprakelijkheid

Uitgeverij CCM besteedt aan de tot standkoming van alle content – zowel in print als op de website – en aan het verrichten van alle overige diensten de uiterste zorg. Desondanks aanvaardt Uitgeverij CCM géén aansprakelijkheid voor:

 • eventuele fouten en onvolkomenheden van Uitgeverij CCM of van door Uitgeverij CCM ingeschakelde auteurs, (eind)redacteurs en/of andere derden;
 • enige vorm van schade – direct of indirect – geleden door, of in verband met, de uitvoering van de overeenkomst;
 • enige vorm van schade – direct of indirect – als gevolg van enig verzuim van Uitgeverij CCM in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst; tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Uitgeverij CCM.