Publicaties over druiventeelt en wijnbouw

Onderstaande beschrijvingen betreffen niet altijd een recente uitgave. Het kan dus zijn dat er een nieuwe versie is verschenen of dat de uitgave niet meer verkrijgbaar is. Vraag na of een van de winkels van benodigdheden voor wijngaard en vinificatie wellicht nog een ex voorradig heeft. Leden van het Gilde kunnen ook een oproep voor een 2e hands ex plaatsen in Vraag en Aanbod. De redactie houdt zich aanbevolen voor informatie over nieuwe uitgaven.

 • Handreiking kwaliteitswijn

  Over de teelt en vinificatie van de witte druivenrassen Johanniter en Solaris Johanniter en Solaris zijn op dit moment de meest populaire moderne witte wijndruiven van ons land. Dit boekje behandelt de teelt en vinificatie van beide. Het gaat in dit boekje niet zozeer om de grondbeginselen van de wijnbouw – al komt ook daar het nodige van aan bod – maar om die aspecten die het verschil kunnen maken tussen een adequaat wijntje en een wijn van uiteindelijk topkwaliteit. Het boek is bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd is in de parameters, keuzes en overwegingen die bij de productie van een witte kwaliteits-wijn komen kijken. Aan het eind geeft het via een bespiegelend essay tevens een voorzet geven voor een meer algemene dialoog over de toekomst van onze Nederlandse kwaliteitswijnen. Het boekje telt 120 pagina’s en kost 15,95. Bestellen: stuur een mailtje met naam en (verzend)adres naar kwaliteitswijn@gmail.com. Na het voldoen van de verkoopprijs (bankrekeningnummer volgt per mail) wordt het boek franco thuisgestuurd.

 • Weinbau Taschenbuch

  Handboek met basiskennis over aanleg en beheer van de wijngaard. Hillebrand, Schulze, Walg; 1995; Fachverlag Dr. Fraund; 378 p.; ISBN nr. 3-921156-30-0

 • Ökologischer Weinbau

  Het boek combineert de wetenschappelijke en praktische grondbeginselen van de ecologische wijnbouw. Belangrijkste thema’s zijn enerzijds de bodem en het bodemmanagement (begroening, mechanisering, bewerking) en anderzijds de verzorging van de planten. Ook de ecologische basisbeginselen van de soortendiversiteit van de ondergroei en de natuurlijke reguleringsmechanismen worden besproken met veel voorbeelden. Duitstalig. Hofmann, Köpfer, Werner; 1995; Eugen Ulmer, Stuttgart; 252 p.; ISBN nr. 3-8001-5712-8

 • Rebschutz Taschenbuch

  Beschrijving van alle ziekten en schadelijke insecten met schadebeelden en de wijze van bestrijden, van nuttige insecten en hun functie en informatie over gewasbeschermingsmiddelen, spuittechniek en chemische onkruidbestrijding. Hillebrand, Lorenz en Louis; 1995; Fachverlag Dr. Fraund; 256 p.; ISBN nr. 3-921156-22-X

 • Taschenbuch der Rebsorten

  Uitgebreide beschrijvingen van enkele honderden druivenrassen (waaronder 83 van de nieuwste soorten) met belangrijke informatie als standplaats-eisen, gevoeligheid voor ziekten, wintervastheid, snoei, opbrengsten, geschikte onderstanmmen etc. Opgenomen ook de bestaande onderstamrassen en een beschrijving van de bouw van de druif. Duitstalig. Lott, Pfaff, Prior; 2010; Fachverlag Dr Fraund; ISBN nr. 3-921156-80-3

 • Farbatlas Rebsorten, 300 Sorten und ihre Weine

  Hoofdstuk over de algemene aspecten van de druif. Daarna 300 rassen van A tot Z. met info over herkomst, herkenningspunten, eigenschappen (o.m. gevoeligheid voor ziekten en aantastingen) en de wijn die de soort kan opleveren. Ambrosi, Dettweiler, Rühl, Schmid, Schumann; 1994; Ulmer; 320 p.; ISBN nr. 3-8001-5718-7

 • Moderne Bodenpflege im Weinbau

  Winzerpraxisreeks. Een goed uitgevoerde bodemverzorging is van groot belang voor de optimale ontwikkeling van stokken en druiven. Dit boek wil de leidraad zijn voor de wijnboer om enerzijds de vereiste milieu- en bodembescherming te bereiken en anderzijds ongewenste invloeden op de stokken en druiven, zoals droogtestress, onvoldoende voedingsstoffengebrek en concurrentie door begroeningsplanten zo beperkt mogelijk te houden. Bauer, Fox, Ziegler; 2004; Eugen Ulmer/Österreichischer Agrarverlag; 78; ISBN nr. 3-7040-2009-5 (Ö); 3-8001-4608-8 (D)

 • De ontwikkeling van druivenrassen voor een meer duurzame wijnbouw

   
  Het document DeOntwikkelingvanDruivenrassen-20140807-distr-versie-1a is geschreven door Stan Beurskens, Ghislain Houben en Simon Crone. In dit document zijn de feiten op een rijtje gezet betreffende de ontwikkeling van de meer resistente rassen: wat is de historie, de huidige status en de te verwachten ontwikkeling. De volgende onderwerpen komen aan de orde: • wat leert ons de verzamelde informatie; • informatie over de ontwikkeling van druivenrassen; • de “Bronvermelding”, “Gebruikte termen” en “Belangrijke organisaties in de ontwikkeling van rassen”; • een bijlage met de details van de verzamelde informatie.