Adverteren Wijn & Wijngaard

Advertentie-informatie

Specificaties

Mediakaart Wijn & Wijngaard 2023
Klik om de mediakaart als PDF-bestand te downloaden.

Titel: Wijn en Wijngaard
ISSN: 2589-4285
Website: www.wijnenwijngaard.nl

Verschijningsfrequentie: 4 keer per jaar. Bezorgdata 2023: half maart, half juni, half september en half december.
Doelgroep: professionals en hobbywijnbouwers.
Interessegebied: vakblad voor de wijnbouw in Nederland en Vlaanderen.

Uitgave: in 2023 (jaargang 31)
Oplage: 800 – 1.000 stuks
Verspreiding: per post en speciaalzaken

Losse nummers: € 15,-
Abonnement: € 40,- per jaar

Advertentietarieven

1x kwart pagina: € 150,-
1x halve pagina: € 200,-
1x hele pagina: € 240,-
4x kwart pagina: € 260,-
4x halve pagina: € 415,-
4x hele pagina: € 760,-

Plaatsing aangeleverd advertorial/redactioneel artikel: € 550,- (1 pagina).
Productie advertorial/redactioneel artikel: prijs op aanvraag.

Insert/bijsluiter op A5 formaat, € 540,-

Logo op de website: € 250,- per kwartaal
Banner op de website-homepage, incl. nieuwsbriefvermelding: € 495,- per jaar

Prijzen excl. 21% btw en geldig van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023. Levering volgens algemene voorwaarden.

Reserveer uw advertentieruimte vandaag! Klik hier »

Contact

Uitgeverij Wijn en Wijngaard
Heinsbergerweg 35
6045 CB Roermond

E-mail: administratie@wijnenwijngaard.nl

Uitgever: Lidy van Kleef
Hoofdredacteur: Siem Zwaard

Verdeler/Reseller worden?

Wij willen graag samenwerken met boekhandels en winkel die wijnmaakbenodigdheden verkopen.

Advertising information in English

Specifications

Media proposal Wijn & Wijngaard 2023
Click to download this media proposal as a PDF file.

Title: Wijn en Wijngaard
ISSN: 2589-4285
Website: www.wijnenwijngaard.nl

Publication frequency: 4 times a year (March, May, September, December).
Target group: professionals and hobby wine growers.
Area of ​​interest: trade magazine for winegrowing in the Netherlands and Flanders.

Publication: in 2023 (volume 31)
Edition: 800 – 1,000 copies
Distribution: by mail and specialist stores

Single issues: € 15,-
Subscription: € 40,- per year

Advertising rates

1x quarter page: € 150,-
1x half page: € 200,-
1x full page: € 240,-
4x quarter page: € 260,-
4x half page: € 415,-
4x full page: € 760,-

Placement of an advertorial / editorial article supplied: € 550.- (1 page).
Production advertorial / editorial article: price on request.

Insert / leaflet A5 format, € 540.-

Logo on this website: € 250.- per quarter.
Banner on the homepage of this website: € 495.- per year.

Prices excl. 21% VAT and valid from December 1, 2023 to December 31, 2023. Delivery according to general terms and conditions.

Reserve your advertising space today! Click here »

 

Contact

Uitgeverij Wijn en Wijngaard
Heinsbergerweg 35
6045 CB Roermond

Email: administratie@wijnenwijngaard.nl

Publisher: Lidy van Kleef
Editor-in-chief: Siem Zwaard

Become a distributor / reseller?

We would like to cooperate with bookstores and shops that sell wine making supplies.