Belgische wijngeschiedenis door Marc De Brouwer

In mei verscheen van de hand van de Waalse wijngaardenier Marc De Brouwer zijn levenswerk: een geschiedenis van de Belgische wijnbouw, van de oorsprong tot op heden.

Het Franstalige werk is getiteld La Belgique, pays de vin, vignes et vignobles, d’hier et d’aujourd’hui. L’histoire du vignoble belge. Al sinds 1978 was De Brouwer met zijn onderzoek bezig, waarover hij ook al publiceerde op de website vignes.be. Dankzij de beschikbaarheid van steeds meer nieuwe digitale bronnen in de 21ste eeuw kon De Brouwer, inmiddels 70 jaar, zijn werk nu afronden.

Het rijk geïllustreerde boekwerk is 304 pagina’s dik en behandelt in 10 hoofdstukken de hele geschiedenis van de Belgische wijnbouw, voor het eerst sinds het werk van Joseph Halkin uit 1895, aldus de auteur zelf.

Eerdere studies waren meestal alleen aan een bepaalde regio gewijd. Diverse hardnekkige misvattingen worden onder de loep genomen (was er nu wel of niet wijnbouw in de Romeinse tijd), en er is veel aandacht voor de herstart van de wijnbouw na 1960. En ook de ‘onbekendere’ jaren na de Tweede Wereldoorlog komen aan bod.

Prijs van het boek € 29,50 excl. verzendkosten