Contact

‘Wijn en Wijngaard’ (ISSN: 2589-4285) verschijnt elk kwartaal en is een uitgave van Uitgeverij CCM

Uitgeverij CCM – ( JED Odekerken Holding BV)

Dominique Odekerken (uitgever) en Jules Odekerken ( uitgever)
Oude Akerstraat 56
6268 NE Bemelen – NL

KvK: 30110302

Klantenservice en abonnementen

Alle zaken betreffende abonnementen verlopen via de Abonnementspagina.

Adverteren

Wijn en Wijngaard is het enige gedrukte Nederlandstalig vakblad voor de wijnbouw. Het verschijnt in Nederland en Vlaanderen, meer dan 32 jaar. Daarnaast geven wij een gratis digitale nieuwsbrief uit. Wilt u meer weten over onze aantrekkelijke advertentietarieven, bekijk dan de pagina Adverteren.

Onze algemene voorwaarden zijn op te vragen via administratie@wijnenwijngaard.nl.

Redactie

De redactie is bereikbaar via redactie@wijnenwijngaard.nl
Heeft u tips of suggesties, of wilt u meewerken aan een artikel? Laat het ons weten!

Aansprakelijkheid

Uitgeverij CCM besteedt aan de totstandkoming van alle content – zowel in print als op de website – en aan het verrichten van alle overige diensten de uiterste zorg. Desondanks aanvaardt Uitgeverij CCM géén aansprakelijkheid voor:

  • eventuele fouten en onvolkomenheden van Uitgeverij CCM of van door Uitgeverij CCM ingeschakelde auteurs, (eind)redacteurs en/of andere derden;
  • enige vorm van schade – direct of indirect – geleden door, of in verband met, de uitvoering van de overeenkomst;
  • enige vorm van schade – direct of indirect – als gevolg van enig verzuim van Uitgeverij CCM in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst; tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Uitgeverij CCM.