Contact

‘Wijn en Wijngaard’ (ISSN: 2589-4285) verschijnt elk kwartaal en is een uitgave van Uitgeverij Wijn en Wijngaard.

Uitgeverij Wijn en Wijngaard

Lidy van Kleef (uitgever)
Heinsbergerweg 35
6045 CB Roermond

KvK: 67734073
BTW-nummer Nederland: 148974284B01
BTW-identificatienummer België: NL001751011B79

Klantenservice en abonnementen

Alle zaken betreffende abonnementen verlopen via de Abonnementspagina.

Adverteren

Wijn en Wijngaard is het enige gedrukte Nederlandstalig vakblad voor de wijnbouw. Het verschijnt in Nederland en Vlaanderen, sinds 30 jaar. Wilt u meer weten over onze aantrekkelijke advertentietarieven, bekijk dan de pagina Adverteren.

Onze algemene voorwaarden zijn op te vragen via administratie@wijnenwijngaard.nl.

Redactie

De redactie is bereikbaar via redactie@wijnenwijngaard.nl
Heeft u tips of suggesties, of wilt u meewerken aan een artikel? Laat het ons weten!

Aansprakelijkheid

Uitgeverij Wijn en Wijngaard besteedt aan de totstandkoming van alle content – zowel in print als op de website – en aan het verrichten van alle overige diensten de uiterste zorg. Desondanks aanvaardt Uitgeverij Wijn en Wijngaard géén aansprakelijkheid voor:

  • eventuele fouten en onvolkomenheden van Uitgeverij Wijn en Wijngaard of van door Uitgeverij Wijn en Wijngaard ingeschakelde auteurs, (eind)redacteurs en/of andere derden;
  • enige vorm van schade – direct of indirect – geleden door, of in verband met, de uitvoering van de overeenkomst;
  • enige vorm van schade – direct of indirect – als gevolg van enig verzuim van Uitgeverij Wijn en Wijngaard in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst; tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Uitgeverij Wijn en Wijngaard.