Werk in de wijngaard

Globaal loopt het wijngaardseizoen van januari tot ergens in oktober wanneer de oogst plaats vindt en het werk in de wijnmakerij begint. En weer of geen weer, door het seizoen heen moet er van alles gebeuren. Om u een idee te geven:

Januari / Februari

Winter snoei en onderhoudswerk aan palen, draden etc.
Het snoeihout versnipperen en afvoeren.
En eventuele bemesting.

Maart

Aanbinden van de takken die u bij de snoei hebt laten staan.

April / Mei

Wegbreken van het teveel aan uitlopers om zo alle energie te richten op de beste vruchttakken.

Juni / juli

De opgroeiende vruchttakken moeten steeds tussen de draden gebracht worden en eventueel aangebonden. De hele zomer door is er werk aan de winkel. De bladwand moet voldoende open gehouden worden om schimmels tegen te gaan. Bij snelgroeiende rassen (en vruchtbare grond) is dat veel werk. Het dieven weghalen en aanbinden. Ook moet er op een bepaald ogenblik getopt worden. De onderste bladeren weghalen is vaak nodig om de trossen meer zon te geven en sneller te laten drogen na regen.

Tussendoor

Het kan het nodig zijn om iets tegen de meeldauw te doen, bijvoorbeeld door met zwavel te spuiten. Een en ander natuurlijk afhankelijk van de schimmelresistentie van de gekozen druivenrassen en hoe biologisch u wilt werken.

Eind juli / begin Augustus

De druiven beginnen te rijpen. Dat betekent netten ophangen. Over de hele wijngaard of alleen langs de rijen. Doet u dat niet dan vallen uw mooie trossen ten prooi aan de vogels.En tenslotte is het belangrijk met metingen te volgen hoe het suikergehalte in de druiven zich ontwikkelt en zo te bepalen wanneer er het beste geoogst kan worden. Het absolute hoogtepunt in het werk van een wijngaardenier.

Oktober

Oogsten van de druiven. Bezoek eens een wijngaardenier en vraag hem gerust wat hij zoal doet in de wijngaard.