Privacy Statement

Privacy Statement, versie 2022 

Uitgeverij CCM is een handelsnaam van JED Odekerken holding, gevestigd en kantoorhoudende te Oude Akerstraat 56, 6268 NE Bemelen – NL.

Uitgeverij CCM is uitgever van onder meer het magazine Wijn en Wijngaard en Limburgse Wijn en Wijngaard. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van Uitgeverij CCM worden zorgvuldig behandeld en beveiligd en de uitgeverij houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1. Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer u zich aanmeldt op een van de websites van Uitgeverij CCM, of een abonnement neemt op een van onze websites, magazines of clubs, of een product uit een van onze webshops bestelt, of deelneemt aan een actie, of een bestelling plaatst, of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) de uitgeverij, kan u worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Uitgeverij CCM te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en ons zult informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.

In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft kan de uitgeverij aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van de uitgeverij. Dit gaat bijvoorbeeld om:

  • Apparaatgegevens, zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.
  • Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt, waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
  • Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.
  • Informatie van externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site als u verbinding maakt met onze diensten via die social media site.

2. Eigen account

Sommige van onze websites, webshops of andere diensten zijn voorzien van persoonsgebonden inlog-accounts. Hier kunt u uw persoonlijke informatie en bepaalde lokale voorkeuren en instellingen beheren.

Uw accountinformatie kan door Uitgeverij CCM worden gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op de behoeften en interesses van u en/of andere klanten.

3. Bijzondere persoonsgegevens

Onze websites en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

4. Doeleinden

Uitgeverij CCM gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

  • Om de gebruikersovereenkomst of bestelling uit te voeren, en u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
  • Om service te verlenen en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Uitgeverij CCM, indien u daar toestemming voor heeft gegeven.
  • Om doelgericht te adverteren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om profielen samen te stellen waarmee we uw interesses proberen in te schatten. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen.
  • Om onze lezers en gebruikers beter te begrijpen. Op basis van informatie over demografie, interesses en gedrag van onze gebruikers proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers.
  • Voor targeting op een specifieke doelgroep via social media (audience targeting). Een voorbeeld hiervan is Custom Audience targeting via Facebook waarbij Uitgeverij CCM specifieke doelgroepen (‘custom audiences’) kan aanmaken op de website van Facebook, onder meer door e-mailadressen te uploaden. Deze doelgroepen krijgen vervolgens specifieke campagnes op Facebook te zien.

De uitgeverij tracht zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Uitgeverij CCM kunt u dit aangeven bij uw registratie voor de betreffende website(s), of dit schriftelijk bij ons te melden.

5. Beveiliging gegevens

Uitgeverij CCM maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op.

6. Gebruik van cookies

De websites van de Uitgeverij CCM maken gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in ons cookie-statement.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons mailen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Uitgeverij CCM zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

8. Wijzigingen

Uitgeverij CCM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen.

9. Vragen

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid kunt u uiteraard contact met ons opnemen.